Vermeldingen

Agence Immobilière 056 BV
Adres: Menenstraat 400, 7700 Moeskroen België
TEL: +32 56 34 00 04
E-mail: info@dlgroupe.com

BCE : BE 0 878 382 015

Agence Immobilière 069 BV
Adres: Koning Albertlaan 44, 7500 Doornik BELGIË
Tél : +32 69 66 56 56
E-mail: info@dlgroupe.com

BCE : BE 0 508 765 097

DL Vastgoed BV
Adres: Plein 30a 8500 Kortrijk BELGIË
Tél : +32
56 94 29 42
E-mail: info@dlgroupe.com
BCE : BE
0 795 696 641

PUBLISHER
Remix Web ontwikkeling,
Maatschappelijke zetel : 277 rue du Virolois - 59200 Tourcoing
BTW : FR 464 919 268 46
Ondernemingsnummer : 491 926 846 00024
Contact : www.remixweb.eu

Publicatie verantwoordelijke: De heer Dassonville B.

Auteursrecht en intellectuele eigendom: Alle elementen op onze site zijn beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Bijgevolg is elke gehele of gedeeltelijke reproductie of imitatie ervan zonder onze uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming verboden.

Het is ten strengste verboden de op de site beschikbare informatie te verzamelen en te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Dit verbod strekt zich uit tot, maar is niet beperkt tot, alle redactionele elementen die op de site verschijnen, de presentatie van de schermen, de software die nodig is voor de werking, logo's, afbeeldingen, foto's en grafieken van welke aard dan ook.

Gehost door :
REMIX WEB

### VERTROUWELIJKHEID ###

1.Introductie

Inleidende opmerking. Wij respecteren de privacy van onze klanten en de bezoekers van onze website. Daarom gaan wij zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Met dit privacybeleid willen wij u informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens wanneer u deze website gebruikt en wanneer u gebruik maakt van onze diensten.

Inleiding tot de bescherming van persoonsgegevens. Sinds 25 mei 2018 bepaalt een nieuwe Europese Wetgeving uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. De belangrijkste begrippen in deze nieuwe wetgeving (vaak RGPD genoemd) zijn betrokkenen, persoonsgegevens en verwerking. De betrokkene bent u, de natuurlijke persoon die deze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. Uw persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u betrekking hebben: dat kan uw naam zijn, uw e-mailadres, maar ook het feit dat u via een contactformulier contact met ons heeft opgenomen, of de overeenkomst die u met ons heeft gesloten. Wat wij met uw persoonsgegevens doen, noemen wij verwerken. Dit varieert van het opvragen, opslaan en gebruiken ervan voor verschillende doeleinden.

Welke persoonlijke gegevens?

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? Wij verwerken uw persoonsgegevens om ons in staat te stellen uw eigendom te verkopen of te verhuren, om een eigendom te vinden dat overeenstemt met uw wensen en behoeften onder de eigendommen die wij verhuren en verkopen, om u op de hoogte te houden van eigendommen die u zouden kunnen interesseren.

Op welke grondwetgeving verwerken wij uw persoonsgegevens? Elk gebruik van uw persoonsgegevens moet een rechtmatige grondwetbasis hebben. Wij verwerken uw gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang, uw toestemming, precontractuele of uitvoering van een overeenkomst en wettelijke verplichting.

Soms hebben wij een "wettelijke verplichting" om persoonsgegevens op te vragen. Om bijvoorbeeld een verkoopovereenkomst te kunnen opstellen, moeten wij over uw nationaal registratienummer beschikken.

Voor bepaalde zaken, zoals het versturen van nieuwsbrieven per e-mail, vragen wij uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Dit kan gemakkelijk worden gedaan, meestal door te klikken op de "unsubscribe"-knop die u in elk van deze e-mails aantreft.

Ten slotte hebben wij uiteraard persoonsgegevens nodig om ons contract met u te kunnen uitvoeren, zoals uw contactgegevens.

Welke persoonlijke gegevens bewaren wij over u? Welke persoonsgegevens wij over u bewaren, hangt af van de relatie die u met ons hebt. Wij noemen dit de categorieën van betrokkenen.

Relatie

Beschrijving

BEZOEKER

Natuurlijke persoon die de site bezoekt zonder zich kenbaar te maken en zonder ons diens persoonsgegevens te verstrekken.

 

Hieronder bespreken wij per klantencategorie hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, of u bezwaar kunt maken tegen deze verwerking en wat de gevolgen daarvan zijn. Vervolgens bekijken we welke rechten u als betrokkene tegenover ons heeft.

Welke persoonlijke gegevens verwerken wij over de bezoeker? Indien u, als bezoeker van onze website, geen persoonlijke gegevens meedeelt, zullen wij geen persoonlijke gegevens opslaan. Afhankelijk van de browserinstellingen kunnen cookies op het apparaat van de gebruiker worden geplaatst. Zie het "cookiebeleid".

Welke persoonsgegevens verwerken wij voor klantenrekeningen? In dat geval verwerken wij alleen de gegevens die nodig zijn voor deze dienst.

Deze diensten omvatten: het aanmaken van een profiel, het invullen van een contactformulier, het abonneren op een nieuwsbrief. Bij het aanmaken van een profiel kunnen de volgende gegevens worden gevraagd: identificatiegegevens, afleverings- en contactgegevens, e-mail.

Wanneer u een contactformulier invult, registreren wij uw contactgegevens en uw vraag of opmerking en eventuele andere communicatie. Wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres geregistreerd.

Met uitzondering van hetgeen hierboven is vermeld, vindt alle verwerking plaats met uw toestemming.

Wij bewaren deze persoonsgegevens zolang de verwerking gaande is en tot 6 maanden of langer na uw laatste activiteit.

En wat als je in twee categorieën van mensen tegelijk valt? Het is mogelijk dat u na verloop van tijd tot meer dan één categorie behoort. Een kandidaat-koper kan bijvoorbeeld later een verkoper worden. In dat geval worden uw persoonsgegevens volgens beide categorieën verwerkt, eventueel met meerdere juridische grondslagen en wordt de langere bewaartermijn gehanteerd.

Contact. Indien u vragen of verzoeken heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres:

DL Groupe vertegenwoordigd door de heer Dassonville
Adres : Rue de Menin 400 - Moeskroen - België
Tel : +32 56 34 00 04
E-mail : Gebruik het contactformulier

Uw rechten als betrokkene. Als betrokkene heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U hebt recht op toegang tot uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u recht heeft op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Wij hebben een maand de tijd om op uw verzoek te reageren en wij kunnen u vragen om uw identiteit te bewijzen voordat wij op uw verzoek reageren. U hebt ook het recht op rectificatie. Dit betekent dat u het recht hebt om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren. In dat geval kunnen wij u vragen de juistheid van de door u verstrekte gegevens aan te tonen. U hebt ook het recht om gegevens te laten wissen. Dit betekent dat u kunt verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist. Wij wijzen u erop dat dit niet altijd mogelijk is, met name indien wij een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens te bewaren, indien u een contractuele relatie met ons bent aangegaan, of in andere uitzonderlijke situaties. Het recht om gegevens te wissen kan niet worden gebruikt om een bestaand contract te beëindigen. U kunt ook bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen, waaronder verwerkingen die wij uitvoeren op grond van ons gerechtvaardigd (niet-dwingend) belang. U kunt uw toestemming ook te allen tijde intrekken voor verwerkingen waarvoor u toestemming hebt gegeven. Wat zowel verzet als intrekking van toestemming betreft, zullen wij de verwerking staken indien er geen andere rechtsgronden voor verwerking zijn. Ten slotte hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be).

Beveiliging. Uw persoonlijke gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Zij zullen ook worden beschermd op een wijze die in verhouding staat tot het risico dat de verwerking ervan met zich meebrengt en, waar nodig, worden opgeslagen en beveiligd overeenkomstig met specifieke wettelijke voorschriften.

Overdracht aan derden. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen aan derden doorgeven met uw toestemming, op grond van een wettelijke verplichting of een rechterlijke of administratieve beslissing of zoals hierboven aangegeven in het kader van de uitvoering van het contract.

Sociale media en andere derden. Wij hebben geen invloed op de sociale media en andere diensten van derden die op onze website worden gebruikt en aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid. Wanneer u uw profiel in de sociale media gebruikt, verwerkt de betrokken aanbieder van sociale media uw persoonsgegevens in overeenstemming met zijn beleid. Wij hebben geen invloed op dit beleid. Wij raden u aan hun beleid inzake persoonsgegevens aandachtig te lezen.

Direct Marketing. "Direct Marketing" betekent elke directe communicatie tussen ons en u die bedoeld is om u te informeren over onze producten en diensten of om uw klantenprofiel bij te werken en die geen e-mails zijn die worden verzonden als onderdeel van gepersonaliseerde zoekopdrachten die u hebt opgeslagen. U kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing door hiertoe contact met ons op te nemen.

Wijzigingen in dit privacybeleid. Wij streven ernaar om dit privacybeleid stabiel te houden. Om uiteenlopende redenen kan het echter af en toe nodig zijn om dit privacybeleid te wijzigen. Daarom nodigen wij u uit deze pagina regelmatig te controleren. 

Voorwaardelijksheidverklaring. Het is mogelijk dat sommige functies nog niet volledig zijn geïmplementeerd of anders zijn geïmplementeerd dan wat hier wordt beschreven. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. Dit heeft in ieder geval geen invloed op uw rechten op grond van de GDPR, die u vanaf 25 mei 2018 kunt uitoefenen.

### Vermelding van cookies ###

Wat is een cookie?
Een cookie is een stukje tekst dat door een website op uw apparaat wordt geplaatst en dat daarna kan worden gelezen en gebruikt.

Hoe wordt een cookie op uw apparaat geplaatst?
Cookies worden op uw apparaat geplaatst door de website zelf of door derden die op de site aanwezig zijn via door hen verstrekte broncode.

Wilt u geen cookies op uw apparaat?
Het is mogelijk dat u geen cookies op uw apparaat wilt. U kunt dit instellen in uw browser. Op http://www.aboutcookies.org/ kunt u vinden hoe u cookies kunt weigeren voor de meest gebruikte browsers. Voor meer informatie over uw browser kunt u terecht op de volgende pagina's: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari. Cookies kunnen echter nuttig zijn voor u en voor ons en voordat u besluit cookies te weigeren, kan het nuttig zijn het volgende te lezen.

 

Hoe worden cookies geclassificeerd? Cookies kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld. Wij hebben gekozen voor de volgende indeling:

 

  • Essentiële cookies (soms ook technische cookies genoemd): deze cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website. Zonder deze cookies is het mogelijk dat een website niet naar behoren functioneert en dat bepaalde functies niet toegankelijk zijn.
  • Functionele cookies: deze cookies worden gebruikt om uw voorkeuren op te slaan wanneer u de site bezoekt.
  • Analytische cookies: via deze cookies analyseren derde partijen (zoals WebTrends of Google Analytics) hoe een website wordt bezocht, welke lay-out over het algemeen de voorkeur geniet, enz. De website gebruikt deze gegevens om zijn website voor zijn gebruikers te optimaliseren.
  • Marketingcookies: deze cookies worden door derde partijen (zoals DoubleClick of Google Ads) gebruikt voor marketingcampagnes om bepaalde bezochte websites of bekeken producten te promoten bij het bezoeken van andere websites.
  • Andere cookies van derden (onder meer van sociale netwerken): Een website kan inhoud van derden weergeven (zoals video's of "vind-ik-leuks"). Deze derde partijen beheren hun cookies op uw apparaat volgens hun eigen privacybeleid en cookiebeleid. Wij bemoeien ons niet met dit beleid en kunnen er geen verantwoordelijkheid voor nemen.

 

Welke cookies gebruikt deze site?
Deze site kan elk van de hierboven beschreven soorten cookies gebruiken, maar in het bijzonder analytische en functionele cookies (winkelwagentje, sessie).